Sluiten

Sustainability report RIDI Group

6 februari 2023

Sustainability report RIDI Group

Met behulp van de jarenlange expertise, de energiebesparende producten en de renovatieoplossingen op maat kan de RIDI Group een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2-doelstellingen van de Europese Unie.

De laatste jaren heeft het thema duurzaamheid de samenleving als geen ander gevormd. We weten allemaal dat er weinig tijd is om de klimaatverandering tot een beheersbaar niveau te beperken. Niettemin zien wij de toekomst met optimisme tegemoet om een beslissende vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken. We moeten allemaal onze levensstijl aanpassen om de klimaatverandering tegen te gaan en het milieu te beschermen.

Ook voor de RIDI Group waarvan Axioma Benelux deel uitmaakt, is dit een duidelijke opdracht van de maatschappij. Er moeten nog efficiëntere producten worden ontwikkeld die bijdragen tot een vermindering van broeikasgassen op lange termijn alsook spelen grootschalige renovaties en modernisering van de gebouwen, een belangrijke rol.

Duurzaamheid houdt echter niet op bij het thema milieu, het heeft ook betrekking op het gebied van economie en sociale zaken - de mensen in en rond de RIDI Group.

We willen de impact van ons handelen op het milieu en de mensen zo laag mogelijk houden. Daarom is het idee van duurzaamheid diep verankerd in de bedrijfscultuur van de RIDI Group.

Met dit duurzaamheidsrapport wil de RIDI Group met haar uitgebreide maatregelen en geplande doelstellingen van het bedrijfsbeleid ook als rolmodel dienen voor andere bedrijven en mogelijke manieren laten zien waarop duurzaamheid kan worden geïmplementeerd. Maar leren ook voortdurend, ontwikkelen processen en stellen ze ter discussie en passen ze aan.

Wij wensen u een informatief en interessant inzicht in de RIDI Group :
Sustainability Report RIDI Group