Sluiten

Gezondheidszorg

Licht en gezondheid in de zorg

Licht is een krachtige bron van energie in ons leven, bij werken, sporten, spelen, rusten... en genezen. Onderzoek toont aan dat daglicht een grote rol speelt in het werk en het welzijn van het zorgpersoneel, én in het herstel van de patiënten. Een goed verlichte zorgomgeving kan veel persoonlijk leed voorkomen, maar de samenleving ook veel geld besparen.

Het belangrijke evenwicht tussen licht en donker


Ons biologische dag- en nachtritme, het zogenaamde circadiaanse ritme, stuurt de afwisseling bij de mens tussen slapen en waken. Deze wordt voornamelijk bepaald door licht. Het circadiaanse ritme van de mens is ongeveer 24 uur. Om dit ritme niet te verstoren is het belangrijk dat het evenwicht tussen licht en donker, slapen en waken, in stand blijft. Bij blootstelling aan constant licht of donker, wordt dit ritme verstoord.

Verlichtingsoplossingen voor iedere ruimte in het ziekenhuis


Het gevoel van controle te hebben over je leven is belangrijk. Als we in het ziekenhuis belanden verliezen we een deel van die controle en leggen we ons welzijn in andermans handen. Een situatie die stresserend kan zijn en versterkt wordt door een ongewone omgeving. Onaangepaste verlichting kan het onbehagen verder aanwakkeren. Voor het personeel is het van groot belang om optimaal te kunnen functioneren in de diverse taken en omgevingen. Op elk tijdstip van de dag: stimulerende kleuren, met zowel direct als indirect licht. Verticaal licht op de wanden stelt het oog beter in staat een grotere hoeveelheid licht op te nemen en houdt het personeel wakker en alert. Door invallend daglicht voelen we ons beter.