Sluiten

Publieke gebouwen/ruimtes

Architecturale buitenverlichting

Citymarketing die de aantrekkelijkheid van de stad en omgeving bevorderd en een belangrijke economische industrie ondersteund: toerisme.

Het extern verlichten van een gebouw trekt de aandacht en bezorgt de voorbijgangers een specifiek, aangenaam en sfeervol beeld van het gebouw. Een geslaagd architectuurproject vraagt om een sfeervolle verlichting maar dat lijkt vaak eenvoudiger dan het is.

Het verlichten van monumenten, openbare gebouwen en bruggen creëert een bepaald sfeerbeeld in de stad. Er wordt vaak bijzonder veel aandacht besteed aan architecturale verlichting. Het verlichten van openbare gebouwen kan men ook zien als een vorm van burgerlijke trots. Ook het beperken van de lichthinder is belangrijk.

Waarnemingsniveau


Gevels zijn doorslaggevend voor de waarneming van architectuur in de buitenruimte. Een expressief verlichte gevel heeft in het beste geval een betoverende werking op de bezoeker of voorbijganger. Wanneer de avondschemering intreedt tonen goed verlichte gevels immers de volle rijkdom aan volumes, vormen, materialen en structuren waarover het gebouw beschikt.

Onderscheiden waarnemingsniveaus vormen het fundament voor een goede gevelverlichting. De prikkelende interactie tussen die niveaus kan onze ervaring van het geheel immers tot een indrukwekkende impressie leiden.

De lichtarmaturen voor dit soort scenografische verlichting bestaan uit diverse types stralers en spots, elk met hun eigen specifiek effect qua lichtsterkte-, -spreiding, -richting, en -kleur. Door een gerichte plaatsing - dichtbij of veraf, horizontaal of verticaal georiënteerd, ingewerkt of opgebouwd - kunnen bovendien oppervlakte eigenschappen van gevels zoals textuur, materiaal of kleur versterkt worden.