Sluiten

Industrie

De belangrijkste uitdagingen voor de verlichting van een bedrijfsomgeving worden enerzijds bepaald door ergonomie en arbeidscomfort, anderzijds door de "Total Cost of Ownership" en "Return On Investment". Met andere woorden een exploitatie met aandacht voor productiviteit, energie-efficiëntie en onderhoud. Meetbare parameters.

De verlichtingstoestellen en hun opstelling kunnen het arbeidsproces bevorderen of bemoeilijken. Een betere verlichting met de juiste technologie, doordachte, duurzame en flexibele systeemoplossingen dragen sterk bij in termen van verhoogde productiviteit, reductie van fouten en ongevallen en heeft tevens aandacht voor de kosten-baten en het milieu.

De norm


Het visueel comfort dat verlichting op de werkplek moet verschaffen werd daarom grondig bestudeerd. De conclusies daarvan zijn gebundeld in een Europese norm, met name EN 12464-1.