Sluiten

BEURS - 'VTDV' 2015

20 maart 2015

BEURS - 'VTDV' 2015

Het VTDV (Vereniging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen vzw) organiseert het jaarlijks VTDV congres met vakbeurs op vrijdag 8 mei 2015 in Antwerp Expo. Ook dit jaar neemt Axioma nv deel aan de vakbeurs en bent u van harte welkom op onze stand nr 315.

Het centrale thema van het congres dit jaar: 'Totaalbeleving van ons 'KLANT': zijn wij er klaar voor?'

Vanuit de positie van de bewoners, pati�nten, gebruikers,... in de instellingen, hebben andere elementen dan de 'handelingen, behandelingen, verzorging,...' een bijzondere bijdrage op het globale 'proces' waarvoor een opname of bezoek aan een zorginstellingen noodzakelijk is: dit geheel vormt de 'Totaalbeleving van onze Klant'. Deze en andere elementen willen zij in kaart brengen en de impact hiervan voor de technisch verantwoordelijke en zijn diensten evalueren.

Met dit congres zal de VTDV-succesformule verder uitgebouwd worden om het contact tussen bedrijven en de congresdeelnemers te bestendigen. 90% van de leden nemen deel aan het congres, samen met vertegenwoordigers van overheidsdiensten, architecten, studiebureaus en de internationale gasten.

Er werd opnieuw geopteerd voor het inrichten van een 'Speakers Corners' in de namiddag, die op veel interesse kan rekenen van de leden, vanwege het innovatieve karakter.

Dit congres met vakbeurs VTDV gaat door in de Expo te Antwerpen op vrijdag 8 mei 2015.
Wij, firma Axioma nv, nemen ook deel aan deze vakbeurs. U kan ons bezoeken op stand nr 315.

Meer info op www.vtdv.be